Občan Události a akce 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice
Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 17.04.2023
Místo konání: sál Muzea, Velké náměstí 1, Žlutice
Start akce: 18:00
Konec akce: 20:00

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

 

Termín a místo konání: v pondělí 17. dubna 2023 od 18:00 v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice

Vážené dámy, vážení pánové! Zveme všechny občany na 5. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program:

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Kontrola plnění usnesení
 4. Informace vedení města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 5. Sazebník úhrad dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 6. Záměr prodeje pozemků p. č. 3287/9 a p. č. 3291/16 v k. ú. Žlutice
 7. Záměr prodeje pozemku p. č. 723/1 a části pozemku p. č. 724/1 a části pozemku p. č. 1522 vše v k. ú. Verušice
 8. Záměr směny v k. ú. Veselov
 9. Záměr prodeje pozemku p. č. 980 a část pozemku p. č. 1439/2 v k. ú. Veselov
 10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1439/2 v k. ú. Veselov
 11. Poskytnutí dotace dle vyhlášeného Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v místních částech pro rok 2023
 12. Poskytnutí dotace dle vyhlášeného Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života pro rok 2023
 13. Rozpočtové opatření č. 3/2023/ZM
 14. Odstoupení od projektu "Centrum Žlutického kancionálu"
 15. Schválení Střednědového výhledu na roky 2024-2025 příspěvkovým organizacím města Žlutice

Ve Žluticích dne 6. 4. 2023

 

Mgr.et Mgr. Helena Plitzová v.r.

starostka města

 

 

Mgr. Luděk Svoboda v.r.

1. místostarosta města

 

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.