Občan Události a akce 29. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

29. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

29. zasedání Zastupitelstva města Žlutice
Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 04.10.2021
Místo konání: sál Muzea, Velké náměstí 1, Žlutice
Start akce: 18:00
Konec akce: 20:00

Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 4. října 2021 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 29. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

  1. Zahájení a schválení programu jednání
  2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
  3. Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2021 soukromé auditorce Ing. Daně Šedivé, MBA - společnost MIRÓ Audit Services, s. r. o.
  4. Termíny svatebních obřadů pro rok 2022
  5. Zápisy z jednání komisí starosty
Mgr.   Bc.    Václav   Slavík                           Ladislav Koutný
starosta města místostarosta města

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

Všem osobám, které se budou zasedání účastnit osobně, mimořádné opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének ve vnitřních prostorech[1].[1] Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze dne 30. 7. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN ve znění opatření, č. j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN ze dne 27. 8. 2021 (k 31. 8. 2021)