Občan Události a akce 22. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

22. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

22. zasedání Zastupitelstva města Žlutice
Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 25.01.2021
Místo konání: sál Muzea, Velké náměstí 1, Žlutice
Start akce: 18:00
Konec akce: 21:00

Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva města Žlutice


Termín a místo konání:
pondělí
25. ledna 2021 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Vážené dámy, vážení pánové!
Zveme všechny občany na 22. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Výroba a montáž vybavení chatek ATC Žlutice
 4. Odkoupení movitého majetku od společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o.
 5. Odstoupení od Smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2020 soukromým auditorem Ing. Jitkou Náhlovskou, Ph. D., a nová Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření auditorkou Ing. Danou Šedivou, MBA
 6. Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Žlutická teplárenská,
  a. s., za rok 2020
 7. Podání žádosti o dotaci na činnost služby „Terénní program Karlovarsko“
 8. ČSOB - oznámení o přijetí dotace a mimořádné splátce poskytnutého úvěru na Sběrný dvůr Žlutice
 9. Rozpočtové opatření č. 1/2021/ZM
 10. Záměr prodeje st. p. č. 961 v k. ú. Žlutice (pozemek pod vodárnou p. Šmídové)
 11. Zápis a usnesení z jednání DR společnosti SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.
 12. Zápisy z jednání komisí starosty

 Před schválením programu složí nový člen Zastupitelstva města Žlutice slib.

  

Mgr.   Bc.    Václav     Slavík                                                                  Ladislav   Koutný
starosta města místostarosta města

      


Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

 

Všem osobám, které se budou zasedání účastnit osobně, mimořádné opatření ukládá povinnost použít ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.[1][1] Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 12. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN