Občan Události a akce 21. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

21. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

21. zasedání Zastupitelstva města Žlutice
Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 14.12.2020
Místo konání: sál Muzea, Velké náměstí 1, Žlutice
Start akce: 18:00
Konec akce: 21:00

Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

 

Termín a místo konání: pondělí 14. prosince 2020 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Vážené dámy, vážení pánové!
Zveme všechny občany na 21. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Jmenování jednatele společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o.
 4. Vnitřní předpis pro určení platového tarifu
 5. Záměr prodeje pozemku p.č. 3961/2 a částí p.p.č. 3961/25, 3957, 4451/3 v k.ú. Žlutice
 6. Záměr prodeje části pozemku č. 723/1 v k. ú. Verušice
 7. Záměr prodeje části pozemku p.č .755/1 a 755/17 v k. ú. Verušice
 8. Prodloužení smluvních lhůt - Tomáš Souček
 9. Směna pozemků k.ú. Veselov - p. Krs
 10. Dražba pozemků k.ú. Žlutice
 11. Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Protivec
 12. Výroba a montáž vybavení chatek ATC Žlutice
 13. Rozpočtové opatření č. 15/2020/ZM
 14. Rozpočet města Žlutice na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu Města Žlutice na roky 2022-2023
 15. Petice proti domu Pod Strání 468
 16. Vyhlášení programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice pro rok 2021
 17. Zápis do kroniky města
 18. Zápisy z jednání komisí starosty
Mgr.   Bc.   Václav   Slavík                                                                 Ladislav   Koutný
starosta města místostarosta města

     
Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

 

Všem osobám, které se budou zasedání účastnit osobně, mimořádné opatření ukládá povinnost použít ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.[1][1] Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. 12. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN