Občan Události a akce 18. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

18. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 07.09.2020
Místo konání: sál Muzea, Velké náměstí 1, Žlutice
Start akce: 17:00
Konec akce: 21:00

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 7. září 2020 od 17 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 18. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

 

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Změna zřizovací listiny DPS Žlutice, příspěvková organizace
 4. Volba nového člena Finančního výboru Zastupitelstva města Žlutice
 5. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019 na akci „Sběrný dvůr Žlutice“
 6. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019 na akci „Sběrný dvůr Žlutice“
 7. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 3. 2020 na akci „Sociální bydlení - stavební úpravy objektu Obránců míru č. p. 261, Žlutice“
 8. Dětská hřiště Žlutice
 9. Investice do zařízení pro dodávku plynu v ul. Zámecká a Vítězná
 10. Rozpočtové opatření č. 9/2020/ZM
 11. Souhlas s přezkoumáním hospodaření Města Žlutice za rok 2020 soukromým auditorem Ing. Jitkou Náhlovskou Ph.D.
 12. Prodej nově vznikající p.p.č. 4592/1 o výměře 96 m2 v k.ú. Žlutice
 13. Prodej nově vznikající p.p.č. 4617/1 o výměře 134 m2 v k.ú. Žlutice
 14. Prodej nově vznikající p.p.č. 4592/3 o výměře 9 m2 v k.ú. Žlutice
 15. Prodej nově vznikající p.p.č. 4593/2 o výměře 121 m2 v k.ú. Žlutice
 16. Prodej nově vznikající p.p.č. 4593/1 o výměře 174 m2 v k.ú. Žlutice
 17. Prodej nově vznikající p.p.č. 4592/2 o výměře 87 m2 v k.ú. Žlutice
 18. Prodej nově vznikající p.p.č. 4617/2 o výměře 121 m2 v k.ú. Žlutice
 19. Prodej pozemku st.p.č. 24/6 jehož součástí je stavba o výměře 15 m2 v k.ú. Žlutice
 20. Záměr prodeje pozemku p.č. 184 v k. ú. Žlutice (žádá pí. Klimešová)
 21. Záměr prodeje pozemku p.č. st.226/5 v k. ú. Žlutice (žádá p. Kamila Hrůzová)
 22. Záměr prodeje části pozemků č. 4272/3 a 4272/8 v k. ú. Žlutice (pozemek před domem Hradební č.p. 5)
 23. Záměr prodeje části pozemku p.č. 865/12 v k. ú. Veselov (žádá pí. Marie Černá)
 24. Záměr prodeje pozemků p.č. 952/16, 952/17, 943, 864/1 v k. ú. Veselov (žádá p. Vlastimil Černý)
 25. Záměr prodeje části pozemků č. 2647/1 a 2741 v k. ú. Protivec u Žlutic (žádá pí. Alena Leprevost)
 26. Záměr směny části pozemků p.č. 767/1 a 745/1 v k. ú. Verušice (p. Moiseyev)
 27. Zápis z jednání valné hromady SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.
 28. Zápisy z jednání komisí starosty

                        Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                                 Ladislav Koutný v. r. 
             
               starosta města                                                                              místostarosta města

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.