Občan Události a akce 16. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

16. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 25.05.2020
Místo konání: sál Muzea, Velké náměstí 1, Žlutice
Start akce: 17:00
Konec akce: 20:00

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 25. května 2020 od 17 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice.
Vážené dámy, vážení pánové!
Zveme všechny občany na 16. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Prodej pozemků pod trafostanicemi společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
 4. Návrh smlouvy o provozování sběrného dvora a mobilního zařízení pro sběr separovaných odpadů s organizací Technické služby Žlutice, s.r.o.
 5. Návrh smlouvy o odvozu směsného komunálního odpadu s organizací Technické služby Žlutice, s.r.o.
 6. Závěrečný účet Města Žlutice za rok 2019 a Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2019
 7. Rozpočtové opatření č. 6/2020/ZM
 8. Oprava chodníku Pod Strání
 9. Realizace zakázky: „Parkovací stání v ulici Vítězná“
 10. Výroční zpráva za rok 2019 - Skládka Vrbička s.r.o.
 11. Zápisy z jednání komisí starosty

 

                 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                                 Ladislav Koutný v. r. 
                    starosta města                                                                              místostarosta města


Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.