Občan Události a akce 14. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

14. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 02.03.2020
Místo konání: Kulturní dům Žlutice
Start akce: 18:00
Konec akce: 20:00

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 2. března 2020 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 14. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti: 

Program 

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
3. Vklad dlouhodobého hmotného majetku do VSOZČ
4. Výmaz zástavního práva k domu č. p. 37 na adrese 28. října, Žlutice - p. Zajíček
5. Žádost o prodloužení doby k proinvestování části kupní ceny domu č. p. 37 na adrese 28. října, Žlutice
6. Koupě pozemku st. 974 a st. 1000 v k. ú. Žlutice (šatny a sklady na zimním stadionu)
7. Marek Čepelák - směna pozemků k. ú. Verušice, Knínice, Radotín u Chyší
8. Sociální bydlení - stavební úpravy objektu Obránců míru č. p. 261, Žlutice
9. Zpráva o bezpečnostní situaci v obvodu PČR Žlutice za rok 2019
10. Zápisy z jednání komisí starosty

               Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                                Ladislav Koutný v. r. 
                      starosta města                                                                        místostarosta města

 

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.