Občan Události a akce 12. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

12. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 16.12.2019
Místo konání: Kulturní dům Žlutice
Start akce: 18:00
Konec akce: 21:00

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: pondělí 16. prosince 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 12. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Prodeje pozemků z majetku města
  a) Prodej části pozemku p. č. 42 a 3733/2   v k. ú. Žlutice
  b) Prodej části pozemku č. 3762/1 v k. ú. Žlutice (pozemek před SVJ č. p. 426 a 427)
  c) Prodej části pozemku p. č. 1175/1 v k. ú. Verušice
  d) Prodej části pozemku p. č. 2677 v k. ú. Protivec u Žlutic
 4. Koupě pozemků
  a) Koupě pozemku 490 a 491/1 v k. ú. Ratiboř u Žlutic
  b) Koupě podílu na pozemku 735/8   v k. ú. Radotín u Chyší
 5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů
 6. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze psů
 7. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 8. Obecně závazná vyhláška č. 7/2019  o místním poplatku z pobytu
 9. Aktualizace dokumentu Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví města Žlutice
 10. Souhlas s přezkoumáním hospodaření Města Žlutice za rok 2019 soukromým auditorem Ing. Jitkou Náhlovskou Ph.D.
 11. Upřesnění činností v rámci hospodářské činnosti Města Žlutice od 1. 1. 2020
 12. Rozpočet Města Žlutice na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu Města Žlutice na roky 2021 - 2022
 13. Rozpočtové opatření ZM č. 6/2019
 14. Protokol o kontrole hospodaření s veřejnými prostředky v organizaci Základní škola a základní umělecká škola, příspěvková organizace
 15. Aktualizace dokumentů pro dotační program města Žlutice na rok 2020
 16. Zápisy z jednání komisí starosty

 Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

              Mgr. Bc. Václav Slavík  v. r.
                  starosta města