Občan Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

11.01.2021
Tříkrálová sbírka 2021

Až do 24. ledna proběhne také ve Žluticích tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká republika ve prospěch potřebných a na podporu charitních sociálních služeb a projektů.
Letos nemohou tříkrálové skupinky na koledu vyjít a potěšit další lidi dobré vůle ve společném díle solidarity s chudými. Přesto máte možnost, jak do charitních kasiček na podporu potřebných přispět!

Kasička v Infocentru        Velké náměstí 137, Žlutice       v pracovní dny       8    -    12     a    13    -    15.30     hodin
Kasička na radnici Velké náměstí 144, Žlutice v pondělí a ve středu 9    -    11    a   13    -    16.00 hodin


Koledujeme také ONLINE! Díky online kasičce umístěné na oficiálním webu sbírky 
www.trikralovasbirka.cz můžete přispět na pomoc lidem v nouzi nejblíže Vašeho bydliště, a to zadáním poštovního směrovacího čísla nebo názvu nejbližší charity.

Můžete také přispět na číslo účtu
66008822/0800 pod VS: 777 0354 (variabilní symbol pro Žlutice)

Jménem potřebných děkujeme za vaši štědrost a přízeň Tříkrálové sbírce i v nepříznivých podmínkách.
Diecézní charita Plzeň a město Žlutice