Občan Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků ve městě Žlutice

Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků ve městě Žlutice

14.02.2020
Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků ve městě Žlutice

Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků ve městě Žlutice

 

Vážení občané,

město Žlutice pořídilo 4 černé sběrné nádoby o objemu 240 l, které budou sloužit k oddělenému sběru jedlých olejů a tuků. Do těchto nádob mohou občané oleje a tuky vhazovat v uzavřených PET láhvích.

Nádoby jsou od 13. 2. 2020 umístěny v těchto místech:

  • v ulici Pod Strání před čp. 467 (dům s pečovatelskou službou)
  • v ulici Vítězná před bývalou kotelnou u č. p. 424
  • v ulici Zámecká u č. p. 402 (stanoviště kontejnerů na tříděný odpad)
  • ve  sběrném dvoře (areál Technických služeb Žlutice)

Důvod zavedení povinnosti

Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).

Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další).

Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.

Legislativní předpisy

  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Vymezení povinnosti

Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25)

Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.

       Jiří Volf, Městský úřad Žlutice