Občan Registrace k očkování

Registrace k očkování

04.03.2021
Registrace k očkování

Od pondělí 1. března 2021 se otevírá očkovací centrum v KV Areně Karlovy Vary, Západní 1812
(hlavní vchod do sportovní haly, přístup je bezbariérový)
Kraj nabízí asistenční linku.

Upozorňujeme všechny seniory 80+, 70+ a další občany, registrované v centrálním rezervačním systému a ty, kteří si v systému rezervovali termín, čas a místo očkování do Nemocnice Karlovy Vary, aby sledovali své mobilní telefony, do nichž jim přijde SMS zpráva o změnách termínů a místa očkování. Změna platí pro 1. i 2. očkovací dávku.
Zároveň s tím budou všichni registrovaní/rezervovaní do očkovacího místa v Nemocnici Karlovy Vary telefonicky kontaktováni operátory asistenční linky 800 600 444, kteří je budou informovat o změně termínu, času a místa očkování.
Informace k registraci seniorů 80+, 70+ a pedagogů k očkování proti COVID -19
Od 15. 1. 2021 se mohou senioři starší 80 let registrovat v centrálním rezervačním systému státu. Od 27. 2. 2021 se registrují také pedagogové a od 1. 3. 2021 pak senioři starší 70 let.

Vstup do rezervačního systému: https://crs.uzis.cz/

Potřebné informace najdete zde.

Informační linka na pomoc s registrací seniorů 80+, 70+ a pedagogů k očkování proti COVID -19: 1221.

Bezplatná krajská asistenční linka na pomoc s registrací seniorů 80+, 70+ a pedagogů k očkování proti COVID -19:
800 600 444

Popis registrace do rezervačního systému:
1. V případě zájmu o očkování je nutné provést registraci do systému.
2. Na stránce https://crs.uzis.cz/zadáte své, případně kontaktní (dcera, syn, jiný rodinný příslušník) telefonní číslo.
3. Obdržíte formou smsPIN, který zadáte do systému (ověření telefonního čísla)
4. Nyní můžete vyplnit registrační formulář (jméno, příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, adresa, e-mail, preferované očkovací místo,zdravotní stav)
5. Jakmile dokončíte vyplnění formuláře, klikněte na „odeslat žádost“. 
6. Jestliže se zobrazí PIN 2 a možnost pokračovat v rezervačním systému (v novém okně), pokračujte v rezervaci (znamená to, že skupina 80+je již na řadě).
7. Pokud ne, vyčkejte na obdržení PIN 2 na své telefonní číslo (může trvat i několik dní). PIN bude doručen, jakmile bude schválená cílová skupina, do které spadáte.

Rezervace termínu očkování:
1. Na stránce www.reservatic.com/ockovani zadáte číslo pojištěnce (občané ČR vyplňují své rodné číslo, cizinci přidělené číslo pojištěnce) a druhý PIN, který jste obdržel na svůj mobilní telefon. Na tento jsou občané směrováni po vyplnění registrace a na vyzvání. Samostatným přístupem přímo na tento web rezervaci nelze provést.
2. Vyberete očkovací místo, následně vyberete datum a čas rezervace.
3. Termín 2. očkovací dávky (pokud se jedná o vakcínu, kde je třeba očkovat dvěma dávkami) se vytvoří automaticky za 21 dní ve stejný čas.
4. Potvrdíte vytvořenou rezervaci kliknutím na „rezervovat“ a vyčkáte na zobrazení potvrzení o platné rezervaci. Pokud jste vyplnili email, obdržíte i potvrzení o platné rezervaci i emailem.