Občan Pronájem bytů a nebytových prostor Pronájem bytů a nebytových prostor

Pronájem bytů a nebytových prostor

09.10.2014
Pronájem bytů a nebytových prostor

Město Žlutice připravuje k pronájmu 7 malometrážních sociálních bytů na adrese Obránců míru  č. p. 261. Více informací k podmínkám pronájmu, velikosti jednotlivých bytových jednotek a přijímání žádostí naleznete zde.

Obec Hrušovany, jako vlastník bytového domu ve Žluticích, ul. Pod Strání 468, nabízí aktuálně k pronájmu 4 sociální byty. Více informací k podmínkám pronájmu a velikosti jednotlivých bytových jednotek naleznete zde.

Na této stránce naleznete aktuální seznam volných bytů, zásady pro jejich přidělování a domovní řád, můžete zde také stáhnout žádost o přidělení bytu.

Kontaktní osobou této agendy na Městském úřadě Žlutice je paní Barbora Syrová, DiS.
Tel.: 353 227 970, 728 386 167, email: barbora.syrova@zlutice.cz.

Aktuálně volné byty ve Žluticích

V současné době nabízíme k pronájmu pouze sociální byty a byty v majetku obce Hrušovany (informace viz výše).
Jakmile bude uvolněn k pronájmu některý z bytů v majetku města, najedete jejich aktuální seznam zde. Seznam bude rovněž zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Žlutice.

Dokumenty ke stažení