Občan Pozvánka-NÁHRADNÍ 33. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka-NÁHRADNÍ 33. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

24.01.2022
Pozvánka-NÁHRADNÍ 33. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

 

Termín a místo konání: pondělí 31. ledna 2022 od 17 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na NÁHRADNÍ 33. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

 

Program

  1. Zahájení a schválení programu jednání
  2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
  3. Výmaz zástavního práva k bytovým jednotkám domu č.p. 37 na adrese 28. října, Žlutice
  4. Záměr směny pozemků k.ú. Žlutice
  5. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024 příspěvkovým organizacím Mateřská škola Žlutice, Pečovatelská služba Žlutice, Základní škola a základní umělecká škola Žlutice
  6. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2022/ZM
  7. Zápisy z jednání komisí starosty
  8. Usnesení a zápis z jednání dozorčí rady Skládka Vrbička s.r.o.

 

   Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                                             Ladislav Koutný v. r. 

  starosta města                                                                            místostarosta města

 

 

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

 

Všem osobám, které se budou zasedání účastnit osobně, mimořádné opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének ve vnitřních prostorech[1].

 

 

 

Zveřejněno: 24. 1. 2022[1] Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN s účinností od 27. 10. 2021
ve znění pozdějších změn