Občan Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Žlutice

02.11.2022
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: ve čtvrtek 10. listopadu 2022 od 17:00 v Kulturním domě Žlutice

Vážené dámy, vážení pánové! Zveme všechny občany na ustavující zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program:

 1. Složení slibu členů zastupitelstva
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
 5. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 6. Určení počtu místostarostů
 7. Volba starosty
 8. Volba místostarosty
 9. Zřízení kontrolního a finančního výboru a určení počtu členů
 10. Volba předsedy finančního výboru
 11. Volba členů finančního výboru
 12. Volba předsedy kontrolního výboru
 13. Volba členů kontrolního výboru
 14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí

 

Ve Žluticích dne 1. 11. 2022

 

 

Mgr. Bc. Václav Slavík v.r.

starosta města

 

Ladislav Koutný v.r.

místostarosta města

 

 

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.