Občan Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

09.03.2023
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Termín a místo konání: v pondělí 13. března 2023 od 18:00 v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice
Vážené dámy, vážení pánové! Zveme všechny občany na 4. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program:

1. Volba ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola plnění usnesení

4. Informace vedení města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů

5. Zápis z jednání finančního výboru
6. Zápis z jednání kontrolního výboru

7. Záměr prodeje části p. p. č. 1054/2 v k. ú. Ratiboř
8. Prodej pozemku p. č. 1500 v k. ú. Verušice
9. Záměr prodeje p. p. č. 22 a části p. p č. 1054/2 v k. ú. Ratiboř
10. Prodej pozemku st. č. 186 v k. ú. Žlutice
11. prodej pozemku p. č. 3957 v k. ú. Žlutice
12. Bezúplatné nabytí pozemku
13. Žádost o prodloužení termínů k zahájení stavby na pozemku parcelní číslo: 3309/2 v k.ú. Žlutice

14. Odvolání členů dozorčí rady společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o. a jmenování nových členů
15. Odvolání členů dozorčí rady společnosti Žlutická teplárenská, a.s. a jmenování nových členů
16. Odvolání členů dozorčí rady společnosti Lesy Žlutice, s.r.o. a jmenování nových členů

17. Zápis za IV. čtvrtletí 2022 do kroniky města Žlutice

Ve Žluticích dne 3. 3. 2023Mgr.et Mgr. Helena Plitzová
starostka města
  Mgr. Luděk Svoboda
1. místostarosta města