Občan Pozvánka-39. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka-39. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

29.08.2022
Pozvánka-39. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na 39. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

 

Termín a místo konání: pondělí 5. září 2022 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 39. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

  1. Zahájení a schválení programu jednání
  2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
  3. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. st. 1101 v k. ú. Žlutice
  4. Zveřejnění záměru prodeje pozemků – zahrádky ke koupališti
  5. Zveřejnění záměru prodeje pozemků – zahrádky Kolonie Mazanec
  6. Výběr zhotovitele na akci "Výměna oken v KD Žlutice"
  7. Schválení rozpočtového opatření č. 9/2022/ZM
  8. Žádost o dotaci Světlo Kadaň z.s. na činnost služby – Terénní program Karlovarsko
  9. Zápisy z jednání komisí starosty

 

Ve Žluticích dne 26. 8. 2022

 

 

 

 

   Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                                             Ladislav Koutný v. r. 

  starosta města                                                                            místostarosta města

 

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.