Občan Pozvánka-38. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka-38. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

27.06.2022
Pozvánka-38. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na 38. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

 

Termín a místo konání: pondělí 27. června 2022 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 38. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Zveřejnění záměru záměr prodeje pozemku 3957 v k.ú. Žlutice
 4. Stanovení celkového počtu zaměstnanců města Žlutice a rozdělení pravomocí v Městském úřadu Žlutice
 5. Schválení rozpočtového opatření č. 6/2022/ZM
 6. Napojení objektu Hradební 19, Žlutice na CZT
 7. Napojení objektu Hradební 41, Žlutice na CZT
 8. Rekonstrukce povrchu na víceúčelovém hřišti ZŠ a ZUŠ Žlutice
 9. Odstoupení člena dozorčí rady Žlutická teplárenská, a.s.
 10. Usnesení a zápis z jednání valné hromady Skládka Vrbička s.r.o.
 11. Poskytnutí individuální dotace pro Český rybářský svaz, MO Žlutice

 

Ve Žluticích dne 17. 6. 2022

 

   Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                                             Ladislav Koutný v. r. 

  starosta města                                                                            místostarosta města

 

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.