Občan Pozvánka-37. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka-37. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

17.05.2022
Pozvánka-37. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na 37. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

 

Termín a místo konání: pondělí 23. května 2022 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 37. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Smlouva o změně obecní hranice mezi obcemi Pšov, Štědrá a Žlutice
 4. Žádost o prodej pozemku p. č. 116/1 v k. ú. Žlutice
 5. Žádost o prodej pozemku p. č. 4470 v k. ú. Žlutice
 6. Souhlas s převodem podílu 1/2 na pozemku p. č. 226/6 a p. č. 184 v k. ú. Žlutice
 7. Souhlas se zrušením předkupního práva na části pozemku p. č. 226/6 v k. ú. Žlutice
 8. Zápis z 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Žlutice
 9. Schválení Závěrečného účtu Města Žlutice za rok 2021 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2021
 10. Schválení účetní závěrky Město Žlutice za rok 2021
 11. Hospodaření Bytového hospodářství města Žlutice za rok 2021
 12. Schválení účetní závěrky Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace za rok 2021
 13. Schválení účetní závěrky Mateřská škola Žlutice za rok 2021
 14. Schválení účetní závěrky Pečovatelská služba Žlutice, příspěvková organizace za rok 2021
 15. Schválení účetní závěrky společnosti Žlutická teplárenská a.s.
 16. Schválení účetní závěrky společnosti Lesy Žlutice, s.r.o.
 17. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2021
 18. Schválení účetní závěrky organizace Technické služby Žlutice, s.r.o.
 19. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o odvozu SKO ze dne 27. 5. 2020
 20. Změna výše odměny jednatele společnosti Technické služby Žlutice, s.r.o.
 21. Výroční zpráva za rok 2021 SKLÁDKA VRBIČKA
 22. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2022/ZM
 23. Zápisy z jednání komisí starosty
 24. Zápis za I. čtvrtletí roku 2022 do kronika města Žlutice

 

Ve Žluticích dne 13. 5. 2022

 

   Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                                             Ladislav Koutný v. r. 

  starosta města                                                                            místostarosta města

 

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.