Občan Pozvánka-35. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka-35. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

21.03.2022
Pozvánka-35. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na 35. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

 

Termín a místo konání: pondělí 28. března 2022 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 35. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

 

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání
 2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
 3. Směna pozemků k.ú. Žlutice, Veselov, Čichalov
 4. Směna pozemků k.ú. Žlutice
 5. Prodej pozemků k.ú. Žlutice
 6. Změna obvodu obecní hranice mezi obcemi Pšov, Štědrá a Žlutice
 7. Poskytnutí dotace dle vyhlášeného Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod v místních částech pro rok 2022
 8. Poskytnutí dotace dle vyhlášeného Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Žlutice v oblasti kultury, sportu a společenského života pro rok 2022
 9. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2022/ZM
 10. Strategický plán města Žlutice
 11. Zápisy z jednání komisí starosty
 12. Zápisy z jednání Dozorčí rady společnosti Lesy Žlutice, s.r.o.
 13. Změna Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Lesy Žlutice, s.r.o.

Ve Žluticích dne 18. 3. 2022

 

 

   Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                                             Ladislav Koutný v. r. 

  starosta města                                                                            místostarosta města

 

 

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.