Občan Pozvánka-34. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka-34. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

18.02.2022
Pozvánka-34. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

 

Termín a místo konání: pondělí 28. února 2022 od 18 hodin v sále Muzea na adrese Velké náměstí 1, Žlutice. 

Vážené dámy, vážení pánové!

Zveme všechny občany na 34. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:

 

Program

  1. Zahájení a schválení programu jednání
  2. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů
  3. Záměr prodeje pozemků - zahrádky ke koupališti
  4. Záměr směny pozemků k.ú. Žlutice, Veselov, Čichalov
  5. Směna pozemků k.ú. Žlutice - p. Neckář
  6. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2022/ZM
  7. Projektová dokumentace na stavební úpravy školních dílen ZŠ
  8. Zápis z jednání Školské rady ze dne 10. 1.2022
  9. Zápis za IV. čtvrtletí do kronika města Žlutice
  10. Zápisy z jednání komisí starosty

 

Ve Žluticích dne 18. 2. 2022

 

 

   Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                                             Ladislav Koutný v. r. 

  starosta města                                                                            místostarosta města

 

 

Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

 

Všem osobám, které se budou zasedání účastnit osobně, mimořádné opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének ve vnitřních prostorech[1].[1] Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN s účinností od 27. 10. 2021
ve znění pozdějších změn (Změna: MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN, Změna: MZDR 2873/2022-1/MIN/KAN)