Občan KORONAVIRUS - OPATŘENÍ VE ŽLUTICÍCH

KORONAVIRUS - OPATŘENÍ VE ŽLUTICÍCH

16.03.2020

Vážení spoluobčané,

Městský úřad Žlutice je pro veřejnost s účinností od pondělí 20. dubna 2020 opět otevřen, a to v níže uvedených hodinách:

Hodiny pro veřejnost:

Pondělí         7.30 -
11.30       12.30   -  
17.00     hodin
Středa
7.30   -   11.30    12.30     -     17.00 hodinPodatelna je přemístěna do přízemí budovy městského úřadu. Při osobním kontaktu s úředníkem prosím, používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) a dodržujte odstup minimálně ve vzdálenosti 2 m.

I nadále upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt a bezhotovostní platby. Komunikujte prosím, nejlépe elektronicky nebo telefonem.

Děkujeme za pochopení.

Město zavádí dnem 16. 3. 2020 bezplatnou službu (nákupy, léky...) pro seniory, kteří nejsou pravidelnými klienty pečovatelské služby. Volejte B. Syrovou tel.: 728 386 167 nebo A. Adámkovou tel.: 702 091 630. Doporučení pro seniory viz níže, nepodceňujte situaci, chraňte zdraví své i všech okolo vás!

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se od 13. března 2020 do 29. 5. 2020 uzavírá Muzeum. Knihovna a galerie ve Žluticích je opětovně otevřena od úterý 28. 4. 2020. Doporučení pro provoz knihoven najdete zde.

Nadále samozřejmě trvá uzavření ZŠ a ZUŠ Žlutice, včetně školní družiny a od pondělí 16. 3. 2020 také školní jídelny. Strava pro klienty Domu s pečovatelskou službou je zajištěna z restauračního zařízení.

Mateřská škola Žlutice bude znovu otevřena od pondělí 30. 3. 2020, stále však pouze v omezeném provozu (do školy budou přijímány pouze děti zaměstnaných rodičů). Provozní doba zůstává beze změn, 6.00  - 16.00 hodin. 

V období vyhlášeného nouzového stavu také rušíme veškeré plánované kulturní a společenské akce pořádané městem Žlutice.

S účinností od 18. 5. 2020 jsou zrušeny telefonní linky IZS COVID-19: 950 380 180 a 950 370 180.

Nové tel. číslo, na kterém můžete získat informace týkající se COVID-19, je v provozu od 18. 5. v pracovní dny 8.00 - 16.00 hod.: 602 251 658. Informace poskytují pracovníci Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje.
Obecné informace ke COVID-19 získáte na tel.: 1212
Více informací získáte na stránkách Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje.

Pevné zdraví všem