Občan Nabídka sociálních bytů ve Žluticích

Nabídka sociálních bytů ve Žluticích

21.02.2021
Nabídka sociálních bytů ve Žluticích

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008833
Název projektu: Bydlení na zámku

Město Žlutice informuje o probíhající rekonstrukci obytného domu na adrese Obránců míru č. p. 261. Projektem vznikne 7 malometrážních bytů, které budou sloužit jako bytové jednotky sociálního bydlení. Výstavba těchto bytů byla finančně podpořena dotovaným projektem z IROP, který se váže na Strategický plán sociálního začleňování ve Žluticích v letech 2016 až 2018. Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce kulturní památky s udržitelností 5 let, a to z důvodu dodržení podmínek poskytnuté dotace.

Sociální bydlení bude sloužit ke zvýšení dostupnosti bydlení pro osoby v bytové nouzi, které např. bydlení mají, ale jsou ohroženy jeho ztrátou kvůli vysokým nákladům na bydlení nebo žijí v nevyhovujících bytových podmínkách.

Osobou v bytové nouzi se rozumí osoba v produktivním věku, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy.

Žádosti budou k dispozici na webových stránkách města Žlutice nebo na podatelně městského úřadu.

Žadatelé o pronájem sociálního bytu budou moci podávat své žádosti od dubna tohoto roku.

Všechny došlé žádosti budou důkladně projednávány komisí pro bydlení, přičemž se bude vycházet z finančních poměrů žadatele a z jeho celkové sociální situace.

Nájemní smlouvy budou s žadateli uzavírány dle pevně stanovených podmínek dotace, tudíž zpravidla na jeden kalendářní rok a nejdéle na dva roky s možností jejího opakovaného prodloužení dle konkrétní situace nájemce.

K dispozici jsou tyto bytové jednotky:

Byt č. 1      2+kk       55,9 m2
Byt č. 2 2+kk 43,3 m2
Byt č. 3 1+1 38,6 m2
Byt č. 4 1+1 48,2 m2
Byt č. 5 2+kk 40,6 m2
Byt č. 6 1+kk 50,7 m2
Byt č. 7 1+kk 42,5    m2

Bližší informace poskytne sociální pracovnice městského úřadu Barbora Syrová, tel. 728 386 167 nebo mailem barbora.syrova@zlutice.cz
Žádost o sociální byt města Žlutice ke stažení zde.