Občan MŠ Žlutice je určená školou nezbytné péče

MŠ Žlutice je určená školou nezbytné péče

28.02.2021
MŠ Žlutice je určená školou nezbytné péče
Na základě žádosti starosty města bude dnes s největší pravděpodobností vyhlášeno ROZHODNUTÍ hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu, kterým p. hejtman určí k vykonávání této péče také Mateřskou školu Žlutice. MŠ Žlutice zůstane tedy pro vybrané skupiny rodičů otevřená! Pro více informací kontaktujte přímo paní ředitelku Mgr. I. Slunčíkovou (tel. 725 958 987).
Nezbytná péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou:
· zaměstnanci bezpečnostních sborů,
· zaměstnanci obecní policie,
· zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
· zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
· zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních        službách, ve znění pozdějších předpisů,
· sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
  službách, ve znění pozdějších předpisů,
· sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
  ve znění pozdějších předpisů,
· zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
· zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
· zaměstnanci Finanční správy České republiky,
· příslušníky ozbrojených sil,
· zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
· pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené 
školy nebo školského zařízení,
· zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
· zaměstnanci zařízení školního stravování,
· zaměstnanci České pošty, s. p.,
· zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
· zaměstnanci justičních orgánů – soudů a státních zastupitelství,
· primátorem, starostou města/obce a jejich zástupcem, který jej zastupuje v době jejich nepřítomnosti nebo v době, kdy
  primátor nebo starosta města/obce nevykonávají funkci,
  
  a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.