Občan Informace pro majitele psů

Informace pro majitele psů

18.12.2019
Informace pro majitele psů

Informace pro majitele psů

Město Žlutice informuje všechny majitele psů o změně částky ročního poplatku za držení psa. Dnem 1. 1. 2020 nabývá účinnosti vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku ze psů. Po deseti letech se tak mění sazba ročního poplatku.

1) pro držitele, který je přihlášen, nebo má sídlo ve městě Žlutice:

  • za jednoho psa
                                                                             600 Kč
  • za druhého psa
 900 Kč

2) pro držitele, který je přihlášen, nebo má sídlo v obcích Protivec, Záhořice, Vladořice, Verušice, Veselov, Ratiboř, Knínice, Skoky, Mlyňany a Hradský Dvůr:

  • za jednoho psa
            200 Kč
  • za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele
 300 Kč

3) pro držitele, kterým je osoba starší 65 let:

  • za jednoho psa
            150 Kč
  • za druhého psa a každého dalšího psa téhož držitele
 220 Kč

Každý držitel psa označeného čipem, který bude mít zároveň svého pejska přihlášeného do některého z registrů v České republice, bude od poplatku v následujícím roce osvobozen.

Nová povinnost pro majitele psa platná od 1. 1. 2020

Dnem 1. 1. 2020 vstupuje v platnost obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 4/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů. Každý majitel psa nahlásí číslo čipu svého pejska na Městský úřad Žlutice správci místních poplatků. V případě, že se pak pejsek zaběhne a bude v okolí Žlutic odchycen, je možné pomocí čtečky čipů, kterou má Městský úřad Žlutice zakoupenou, ihned identifikovat a kontaktovat majitele.

V případě jakýchkoliv nejasností se prosím, obraťte na správce místních poplatků paní Leonu Jirsovou.
Tel.: 353 227 961, 607 055 638, email: leona.jirsova@zlutice.cz.

Leona Jirsová, správce místních poplatků, Městský úřad Žlutice

Nově vydané a aktualizované právní předpisy k této agendě platné od 1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška 4/2019, o evidenci označených psů a jejich chovatelů
Obecně závazná vyhláška 5/2019, o místním poplatku ze psů