Občan Informace pro vlastníky bozodtokých jímek

Informace pro vlastníky bozodtokých jímek

24.11.2020
Informace pro vlastníky bozodtokých jímek

Vlastníte bezodtokou jímku  - “žumpu“?

Dovolte nám připomenout, že v roce 2019 došlo pro domácnosti (rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami veřejnosti ke zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod z bezodtokových jímek („žump“), a to na základě novely vodního zákona (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.).

Nová povinnost:
od 1. ledna 2021 – povinnost předkládat doklady o odvozu odpadních vod z jímky („žumpy“) za období posledních dvou kalendářních let

Komu:
doklady předložte na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí (písemná výzva, kontrola na místě apod.)

Kdy:
kontroly budou od ledna 2021 prováděny namátkově, popř. na základě podnětu, stížnosti, při vodohospodářských haváriích apod.

Kde:
zejména u každého vlastníka rodinného domu, chaty apod., který nevypouští odpadní vody do veřejné kanalizace nebo nevyužívá domovní čistírnu odpadních vod; v počátcích bude priorita kladena na lokality v blízkosti veřejných zdrojů podzemních vod, vodárenských nádrží, ostatních vodních nádrží apod.

Veškeré informace přehledně zpracované naleznete zde.