Občan Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření

28.03.2021
Dotazníkové šetření

Vážení občané města Žlutice a jeho příměstských částí,
dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, pomocí kterého bychom rádi zjistili Vaše potřeby a názory na téma rozvoje města Žlutice a jeho okolí. Vaše názory a náměty nám pomohou nastavit připravovaný strategický plán rozvoje města.
Dotazník je anonymní a vyplnění jednotlivých otázek je dobrovolné.
Dotazník je možné vyplnit do 15. 5. 2021.

Dotazník můžete vyplnit dvěma způsoby, a to v elektronické či v tištěné podobě.

  • elektronicky na adrese: https://www.survio.com/survey/d/sprmzlutice
  • v tištěné podobě je ke stažení zde, nebo si jej můžete osobně vyzvednout na podatelně Městského úřadu Žlutice nebo v infocentru, dotazník je rovněž k dispozici v dubnovém vydání Žlutického zpravodaje (4/2021)

Dotazníky prosím, předejte do 15. 5. 2021 na některém ze sběrných míst, kterými jsou: podatelna Městského úřadu Žlutice, infocentrum, popř. nám zavolejte (č. tel. 353 393 171), rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy a dotazník si vyzvedneme.
Děkujeme Vám za spolupráci.

Vedení města Žlutice