Občan Čipování psů

Čipování psů

07.08.2019

Čipování psů bude povinné od 1. 1. 2020

 

S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, s účinností od 1. 1. 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.

Povinně se budou muset čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině.  Svého psa můžete nechat  čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 - 100 tisíc Kč v závislosti
na druhu provinění. Výjimku budou mít pouze psi, kteří byli označeni tetováním do července roku 2011. 

Čip sám o sobě je jen číslo

Svého psa můžete nechat čipovat již nyní. Jednoduše přivedete svého psa k veterináři a ten vpraví mikročip pod kůži. Pečlivý veterinář poznačí číslo mikročipu nejen do průkazu zvířete, ale i do své  evidence psích pacientů. Pak už je další krok na Vás.

Jak získat zápis v registru?

V momentě   načipování  víte ovšem jen vy a váš veterinář, že čipovaní psi evidovaní v registru
se vrátí k majiteli velmi rychle.  Daný mikročip je spojen právě s vaším zvířetem. Zdaleka to tedy neznamená, že ztratí - li se váš  načipovaný pes, snadno ho naleznete. Nikdo si čip vašeho psa nespojí s vaším jménem ani s vaším telefonním číslem, dokud svého psa a jeho čip nezaregistrujete
do některých z  aktuálních registrů psů.

Je třeba vyplnit konkrétní formulář, kde se uvádí údaje o vašem psu a číslo mikročipu, ale i vaše telefonní číslo, nebo e- mail. První kopii doručíte na místní Městský úřad, kde máte svého psa přihlášeného a platíte za něj poplatky. Druhou kopii poštou, nebo přes elektronickou poštu odešlete do Národního registru majitelů zvířat, třetí kopie je vaše. Až nyní plní mikročip vašeho psa funkci prostředku k  vyhledávání a nalezení zaběhnutého psa. Mikročip sám o sobě nemá vloženou žádnou informaci vyjma unikátního čísla.

Proto až při srovnání s  databází poskytne všechny potřebné informace veterinářů, nebo bezpečnostním složkám, jak Vás jako majitele ztraceného psa vyhledat a zkontaktovat.

Kolik stojí čipování?

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi 120 - 450 Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho aplikace týče, veterináři si za ní účtují 300 - 550 Kč. Životnost čipů je na 25 let.