Občan Správa města Vyhlášky a nařízení

Vydané právní předpisy

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce. §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení).