Občan Správa města Zastupitelstvo města Termíny jednání zastupitelstva města

Termíny jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města se podle zákona o obcích schází nejméně 1x za 3 měsíce, zpravidla v pondělí od 18.00 v sálu Kulturního domu. Ve volebním obdoí 2018-2022 se bude ZM pravděpodobně scházet každý měsíc.

Předpokládané termíny pro rok 2018: 19. listopadu; 17. prosince

V případě potřeby je samozřejmě ZM zákonným způsobem svoláno také v jiných termínech.