Občan Správa města Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Název

Město Žlutice

Důvod a způsob založení

Město Žlutice bylo založeno podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Žlutice, město husitských tradic, bylo založeno asi během slovanské kolonizace jako obchodní stanice na důležité cestě z Prahy do Chebu. První písemná zmínka o Žluticích pochází z roku 1186.

V období Karla IV. Již měly Žlutice organizovanou městskou správu, která vydávala listiny a vedla městské knihy. V období 1850 – 1948 se Žlutice staly sídlem soudního a politického okresu.

V současnosti jsou Žlutice základním územním samosprávním celkem v souladu s čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vznik a zánik obcí (měst) je v současném správním řádu ČR upraven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Město Žlutice je spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad. Město vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Oranizační struktura

Kontaktní spojení

Případné platby lze poukázat

  • 0800413399/0800 (Česká spořitelna - účet pro běžné finanční operace)
  • 94-2416341/0710 (Česká národní banka - účet pro platby z/do státního rozpočtu)

IČO a DIČ

  • Identifikační číslo: 00255181
  • Daňové identifikační číslo: CZ00255181

Dokumenty

Žádosti o informace

Žádat o informace lze osobně na sekretariátu Městského úřadu, nebo zasílat písemně či elektronicky na adresy městského úřadu

Příjem žádostí a dalších podání

Žádat o informace lze osobně na sekretariátu Městského úřadu, nebo zasílat písemně či elektronicky na adresy městského úřadu

Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů a oddělení městského úřadu a orgánů města

Formuláře

Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Předpisy

Úhrady za poskytování informací

Licenční smlouvy

  • Vzory licenčních smluv
  • Výhradní licence
    Město Žlutice neposkytlo žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva podle zákona

Poskytnuté informace podle zákona