Občan Správa města Životní situace a formuláře Placení místních poplatků

Placení místních poplatků

Místní poplatky dle Obecně závazných vyhlášek města lze zaplatit v hotovsti v pokladně MěÚ Žlutice v úředních dnech.

Dalším způsobem je převod příslušné částky na účet města vedený u ČS a.s. č.: 0800413399/0800 pod daným variabilním symbolem (viz níže):

poplatek za komunální odpad VS 1340xxx

poplatek ze psů VS 1341xxx

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt VS 1342

poplatek za užívání veřejného prostranství VS 1343

poplatek z ubytovací kapacity VS 1345


*xxx doplňte číslo popisné vašeho trvalého pobytu

Do poznámky vždy uveďte příjmení poplatníků nebo název firmy.