Občan Správa města Životní situace a formuláře Placení místních poplatků

Placení místních poplatků

Čipování psů

Místní poplatky dle Obecně závazných vyhlášek města lze zaplatit v hotovosti v pokladně Městského úřadu Žlutice v úředních dnech, popř. převodem příslušné částky na účet města vedený u České spořitelny, a.s. č.: 0800413399/0800 pod daným variabilním symbolem (viz níže):

*xxx doplňte číslo popisné adresy Vašeho trvalého pobytu
Do poznámky vždy uveďte příjmení poplatníků nebo název firmy.

Poplatek za komunální odpad VS 1340xxx
Poplatek ze psů
VS 1341xxx
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt VS 1342
Poplatek za užívání veřejného prostranství    
VS 1343
Poplatek za ubytovací kapacity VS 1345