Občan Rozvoj města Granty a dotace

Granty a dotace

Obecné okruhy dotačního programu města Žlutice pro rok 2018

schválené Radou města Žlutice dne 27. 11. 2017 usnesením RM/2017/69/8

  • Tradiční a významné kulturní a sportovní akce a akce k významným dnům
  • Celoroční činnost spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kulturního, společenského a sportovního života ve městě nebo aktivity podporující děti, mládež a seniory
  • Aktivity, které vedou k navázání a udržování partnerské spolupráce, a to především v oblastech kultury, vzdělání, sportu, cestovního ruchu, propagace, péče o děti a mládež, výměny znalostí a zkušeností.

 

Žádosti o dotace pro rok 2018 je možné podávat výhradně za použití stanoveného formuláře v termínu od 22. ledna 2018 do 7.února 2018 do 11:30. U osobního i poštovního podání je rozhodující datum a čas přijetí v podatelně Městského úřadu Žlutice, Velké náměstí č.p. 144, 364 52 Žlutice.

Dokumenty

  1. Žádost o poskytnutí dotace
  2. Smlouva o poskytnutí dotace
  3. Vyúčtování dotace
  4. Pravidla pro poskytování dotací