Občan Rozvoj města Granty a dotace Dotace Karlovarský kraj

Dotace Karlovarský kraj

Dotace poskytnuté Karlovarským krajem v roce 2019

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Žlutice          450.000,- Kč
Oprava chatek ATC Žlutice 225.590,- Kč
Miniaturní publikace města žlutice 30.000,- Kč
Žlutické divadelní léto 20.000,- Kč

Odkaz Karlovarský kraj   

Odkaz Živý kraj