Občan Události a akce Fenomén Baroko

Fenomén Baroko

Pořadatel: Muzejní spolek Žluticka
Datum konání: 01.03.2018
Místo konání: Penzion Harmonie Žlutice
Start akce: 17:00
Konec akce: 23:59

Muzejní spolek Žluticka, zve na přednášku „ Fenomén Baroko “

Pozvánka na přednášku a křest knihy

     Muzejní spolek Žluticka zve svoje příznivce a širokou veřejnost na první létošní přednášku, která se uskuteční v penzionu Harmonie dne 1.3.2018 v 17 hodin.

     Na závěr akce proběhne křest knihy „ Dědictví, aneb obnova drobných sakrálních staveb na Žluticku “ . Jejími autory je Hana Hnyková a Jan Borecký. Kniha je dokumentem o opravách křížků a soch v okolí Žlutic v posledních letech.

     Výtěžek ze vstupného a prodeje publikace bude použit na záchranu márnice ve Skokách.

„ FENOMÉN BAROKA “

     Rok 2017 byl vyhlášen jako rok českého baroka. Bylo to důstojné připomenutí 300. výročí narození české královny Marie Terezie, která se narodila 13. května 1717. Arcivévodkyně rakouská, královna uherská, manželka císaře Svaté říše římské, etc. , byla jedinou vládnoucí panovnicí na českém trůnu. A severozápadní oblasti Čech ji vděčí za mnohé. Období baroka je u nás stále vnímáno jako doba náboženského a národnostního útlaku, pod dojmem povinné četby díla Aloise Jiráska jako „ doba temna “ . Pro české země ovšem toto období znamenalo obrovský rozkvět kultury, vědi a umění. Baroko tak po sobě zanechalo výrazné a nesmazatelné stopy.

     Známá i neznámá fakta návštěvníkům osvětlí historik architektury Lubomír Zeman z NPÚ v Lokti. Předmětem přednášky bude seznámení široké veřejnosti s množstvím hmotných pozůstatků, památek z doby baroka v Karlovarském kraji, které představují přímo skvosty a poklady z hlediska českých zemí, ale i Evropy. Projdeme ty nejvýznamnější stavby a navštívíme místa, které dodnes dýchají tajemnou atmosféru. Představíme si ale rovněž tvůrce, umělce i jejich mecenáše, kteří dnes již neprávem upadli do zapomnění a bez jejichž erudice by tyto skvosty nikdy nevznikly. Karlovarský kraj se má čím pyšnit.

     Současně s tím doplní přednášku také publikace Průvodce po významných barokních památkách Karlovarského kraje.

     Všechny srdečně zveme!

                                           Hana Hnyková

                                           Jan Borecký

                                           Lubomír Zeman