Občan Události a akce 8. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

8. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Pořadatel: Město Žlutice
Datum konání: 24.06.2019
Místo konání: Kulturní dům
Start akce: 18:00
Konec akce: 20:00

Vážení spoluobčené, zveme Vás na 8. zasedání Zastupitelstva města Žlutice, v pondělí 24. 6. 2019 v 18.00 hodin v Kulturním domě.

 

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

 

Termín a místo konání: pondělí 24. června 2019 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice

 

Vážené dámy, vážení pánové!


Zveme všechny občany na 8. zasedání Zastupitelstva města Žlutice. Na programu jednání zastupitelstva jsou tyto záležitosti:


1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Záměry prodeje pozemků z majetku města

a) Záměr prodeje pozemku p.č. st. 34  v k.ú. Žlutice včetně na něm stojícího domu Žlutice, 5. Května č. p. 15

3. Prodeje pozemků z majetku města

a) Prodej části pozemku p.č. 328/1 v k. ú. Žlutice - díl A

b) Prodej části pozemku p.č. 328/1 v k. ú. Žlutice - díl B

c) Prodej části pozemku p.č. 328/1 v k. ú. Žlutice - díl C a části pozemku p.č. 330/1 v k.ú. Žlutice - díl G

d) Prodej části pozemku p.č. 328/1 v k. ú. Žlutice - díl D

e) Prodej části pozemku p.č. 328/1 v k. ú. Žlutice - díl E a části pozemku p.č. 330/1 v k.ú. Žlutice - díl F

4. Převod pozemků

a) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 3302/2 v k.ú. Žlutice

5. Oprava komunikace k č. p. 522 v ulici Karlovarská

6. Výměna osobního výtahu v objektu DPS Žlutice

7. Zpracování PD na kompletní rekonstrukci mostu přes Střelu do ul. Lomnice

8. Rozpočtové opatření ZM č. 4/2019

9. Účetní závěrka ZŠ a ZUŠ, příspěvková organizace, za rok 2018

10. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Žlutice za rok 2018

11. Účetní závěrka DPS Žlutice, příspěvková organizace, za rok 2018

12. Závěrečný účet Města Žlutice za rok 2018 a Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2018

13. Zápisy z kontrolního a finančního výboru a zápisy z komisí starosty

14. Informace starosty města Žlutice a připomínky zastupitelů a občanů


Zasedání zastupitelstva města jsou ze zákona veřejná a občané zde mají právo vznášet své připomínky a návrhy.

           Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.                                                     Ladislav Koutný v. r.
                 starosta města                                                               místostarosta města